Urban activism

Balkan in de Polder

In Nederland bestaat een sterke cultuur van plannen van bovenaf. Door de vastgoedcrisis die volgde op de economische crisis van 2008, waren beleidsmakers genoodzaakt meer kleinschalige gebiedsontwikkelingen in gang te zetten. Dit gebeurde onder de noemer organische gebiedsontwikkeling, oftewel stedelijke transformatie zonder eindbeeld. In de hoop dat dit een ‘spontane stad’ met een diversiteit aan bebouwing zou opleveren.

Maar zijn Nederlandse planningsprofessionals echt bereid eindbeelden los te laten en meer ruimte te bieden aan initiatieven van gebruikers in een gebied? Is het denkbaar dat we pas in tweede instantie gaan plannen en structureren? Bestaat er een alternatief voor het negentiende-eeuwse model van stadsontwikkeling waarbij de overheid de infrastructuur aanlegt en de particuliere sector de kavels invult?

In Balkan in de Polder – naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? komen deze en andere vragen aan bod en worden verschillende denkrichtingen voor toekomstige stedelijke ontwikkeling onderzocht.
De volledige publicatie is hier te lezen.


Play Binckhorst / Play Tirana

Onderdeel van Balkan in de Polder was een 3-daagse expertmeeting waarbij onder andere in samenwerking met Play the City een serious game: Play Binckhorst werd gespeeld. In vervolg hierop nam ik deel aan Play Tirana! Speciaal ontwikkeld voor de Tirana Architecture Week 2013

video: Su Tomesen